ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು(ಕ ರಾ ಹೆ ಅಯೋ - ೧)

ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯ ವಿವರಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ(ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿ
1 U1 Upgradation of road from Kalmala-Junction to Sindhanur NCC - Maytas(JV),Hyderabad 76.7 30 68 94.75 Jan-2002 Jul-2004 Mar-2006 Completed
2 U2 Upgradation of road from Sindhanur to Budugumpa KMC Constructions Limited,Hyderabad 77.54 30 72 87.61 Jan-2002 Jul-2004 Sep-2005 Completed
3 U3 Upgradation of road from Hattigudur to Bidar HCC - SEL (JV),Mumbai 188.43 48 140 174 Jan-2002 Jan-2006 Jul-2006 Completed
4 U4 Upgradation of road from Bijapur to Tikota Bharat - PCC (JV), Sholapur 20.15 17 15 14 Feb-2002 Dec-2004 May-2004 Completed
5 U5 Upgradation of road from AP Border to Kalmala Junction Maytas Infra Ltd. Hyderabad 31 24 29 36 Jan-2002 Jan-2004 Jul-2005 Completed
6 U6 Upgradation of road from Sankeshwar to Yaragatti Tarmat Infrastructural & Engineering Ltd.,Mumbai 73.18 34 77.24 93 Mar-2003 Mar-2006 Aug-2009 Completed
7 U7A Upgradation of road from Bijapur to Krishna Bridge PBA Infrastructure Ltd., Mumbai 48.1 30 51.11 59.45 May-2004 Nov-2006 Sep-2007 Completed
8 U7B Upgradation of road from Krishna Bridge to Lokapur Patel – KNR (JV), Hyderabad 55.64 30 67.62 77.71 May-2004 Nov-2006 Jun-2007 Completed
9 U8 Upgradation of road from Hungund to Belgaum KMC Constructions Co. Ltd. 170.31 36 281 348.15 Mar-2003 Mar-2006 Dec-2006 Completed
10 U11 Upgradation of road from Hiriyur to Bellary L&T Ltd., Chennai 144 36 269 277.85 Mar-2003 Mar-2006 Jul-2006 Completed
11 BR-1 Reconstruction of 9 Bridges SP.Lakshmanan,Chennai - 12 2.45 2.08 Nov-2001 Nov-2002 Nov-2002 Completed
12 U3-BR Construction of PSC Bridge across Bennethora River BVSR Constructions Pvt Ltd., Hyderabad - 17 7.79 7.79 Dec-2005 May-2007 - Terminated & handed over to NH
13 U4-BR Construction of Bridge at Ch.12.334 of road road from Bijapur to Tikota B.V.Subba Reddy, Hyderabad - 12 2.56 2.94 Jun-2005 Jun-2006 Aug-2008 Completed
14 BP1 Construction of Bypass for Raichur Town in Raichur District(Contrcat No.BP1) Reddy Veeranna Constructions Pvt Ltd., Bangalore 8 15 15.62 15.62 Jan-2006 Apr-2007 Jan-2014 Completed
15 BP2 Construction of Bypass for Bijapur for Bijapur Town Mehul Constructions Co.Pvt.Ltd., Solapur 7 12 9.81 13.75 Dec-2006 Dec-2007 Nov-2008 Completed
16 M1 Rehabilitation of road from Mudgal to Hungund HP Madhukar,Hubli 39.68 15 12.2 17.57 Jul-2003 Oct-2004 Apr-2006 Completed
17 M2 Rehabilitation of road from Tikota to Badachi Rohan Builders (India) Pvt Ltd. – J. M Mhatre (JV) 42.8 16 10 9.43 Feb-2002 Jun-2003 Aug-2004 Completed
18 M3 Rehabilitation of road from Athani to Shedbal Tarmat Infrastructural & Engineering Ltd.,Mumbai 49.51 14 13 11.69 Feb-2002 Apr-2003 Mar-2004 Completed
19 M4 Rehabilitation of road from Shedbal to Sankeshwar SP Lakshamanan ,Chennai 55.5 22 12.29 17.03 Feb-2002 Sep-2004 May-2006 Completed
20 M5 Rehabilitation of road from Srirangapatna to Chinya Maheshwar Naidu,Hyderabad 32 11 16.95 20.42 Jun-2005 May-2006 Dec-2006 Completed
21 M6 Rehabilitation of road from Chinya to Nelligere Maheshwar Naidu,Hyderabad 33 11 16.03 21.8 Nov-2005 Oct-2006 Jul-2007 Completed
22 M7 Rehabilitation of road from Nelligere to Kibbanahalli KMC Constructions Co. Ltd. 47 14 21.29 25.65 Nov-2005 Jan-2007 Jun-2007 Completed
23 M8 Rehabilitation of road from Kibbanahalli to Huliyar M/s National Asphalt Products and Construction Company 36.46 14 11.98 13.03 Nov-2001 Jan-2003 Mar-2003 Completed
24 M9 Rehabilitation of road from Huliyar to Hiriyur KNR Constructions Hyderabad 48.65 17 27 25.13 Dec-2004 May-2006 Mar-2007 Completed
25 M10 Rehabilitation of road from Bellary to Devinagar Rani Constructions Pvt. Ltd 40 15 20 21.32 Jul-2003 Oct-2004 Nov-2006 Completed
26 M11 Rehabilitation of road from Devinagar to Sindhanur R.N. Shetty & Co.Hubli 42.72 15 20.55 30.18 Jun-2005 Sep-2006 Oct-2007 Completed
27 M12 Rehabilitation of road from Sindhanur to Lingsugur R.N. Shetty & Co.Hubli 51.96 20 11.37 13.44 Jan-2002 Oct-2003 Jun-2004 Completed
28 M13 Rehabilitation of road from Lingsugur to Hattigudur Tantia Construction Company Limited 67.44 22 15.87 20.36 Jan-2002 Dec-2003 Oct-2005 Completed
29 M14 Rehabilitation of road from Mariyammanahalli to Ittagi R.N. Shetty & Co.,Hubli 52.95 20 31.48 30.32 Nov-2004 Jul-2006 May-2007 Completed
30 M15 Rehabilitation of road from Ittagi(Kallaubavale cross) to Harihara Afcon Infrastructure LTd.,Mumbai 53.93 20 31 34.28 Dec-2004 Aug-2006 May-2008 Completed
31 M16 Rehabilitation of road from Harihara to Honnali Reddy Veeranna Constructions Pvt.Ltd 35.37 15 21.75 23.21 Dec-2004 Mar-2006 Apr-2007 Completed
32 M17 Rehabilitation of road from Honnali to Shimoga M. Venkata Rao, Vishakapatnam 41.22 23 11.48 17.38 Nov-2001 Dec-2002 Oct-2003 Completed
33 M18 Rehabilitation of road from Belur to Chikkamagalur M/s Maytas Infra Limited,Hyderabad 24 23.5 8.17 9.63 Nov-2001 Jun-2002 Nov-2003 Completed
34 M19 Rehabilitation of road from Chikkamagalur to Tarikere M/s Larsen & Toubro 57.7 18 14.95 25.25 Jan-2001 May-2004 Oct-2004 Completed
35 M24 Rehabilitation of road from Alnawar to Yellapur Patel Engineering Ltd., Hyderabad 57.1 21 24.40 26.65 Feb-2004 Feb-2006 Dec-2006 Completed
36 M25 Rehabilitation of road from Yellapura to Sirsi M. Venkata Rao, Vishakapatnam 51 18 21.12 21.12 Jun-2005 Dec-2006 May-2009 Completed
37 M26 Rehabilitation of road from Sirsi to Mavingundi M. Venkata Rao, Vishakapatnam 53 9 20.02 20.02 Dec-2005 Sep-2006 May-2009 Completed
38 M27 Rehabilitation of road from Kumbarvada to Sadashivgarh M. Venkata Rao, Vishakapatnam 64 24 19.31 21 Mar-2005 Mar-2007 Apr-2007 Completed
39 M28 Rehabilitation of road from Ramanagara(Londa) to Kumvbarvada B. Seenaiah & Co., Hyderabad 56.85 21 15.90 17.43 Jun-2004 Feb-2006 Mar-2007 Completed
40 M29 Rehabilitation of road from Yaragatti to Hulikatti KNR Constructions Hyderabad 29.6 15 13.36 14.25 Feb-2004 May-2005 Sep-2005 Completed
41 M30 Rehabilitation of road from Kalmala Junction to Kavital Satish – Tantia (JV) 50 18 21.22 30.23 Jul-2003 Jan-2005 Aug-2006 Completed
42 M31 Rehabilitation of road from Kavital to Mudgal Maheshwar Naidu – Prakash (JV) 52.46 19 19.55 25.33 Jul-2003 Feb-2005 Oct-2005 Completed
43 M32 Rehabilitation of road from Nanjumalige Circle in Mysore city to PWD KM 62.00 on Mysore-Manandavadi road. KNR Constructions Hyderabad 58.9 22 23.87 28.01 Feb-2004 Dec-2005 Jun-2006 Completed
44 M33 Rehabilitation of road from Navalgund to Ron GVR Constructions Pvt Ltd, Chennai 44.36 17 27.02 29.9 Mar-2005 Aug-2006 Dec-2007 Completed
45 M34 Rehabilitation of road from Ron to Kushtagi IVRCL Infrastructure & Projects Ltd, Hyderabad 52.31 20 25.38 31.83 Mar-2005 Nov-2006 Apr-2007 Completed
46 U9 Upgradation of road from Khanapur to Alnawar B. Seenaiah & Co.(Projects) Ltd, Hyderabad 35.24 17 27.03 23.42 Mar-2005 Aug-2006 Feb-2009 Completed
47 U10 Upgradation of road from Hulikatti to Nargund GVR Constructions Pvt Ltd,Chennai 20.67 14 19.62 18.25 Mar-2005 May-2006 Jul-2008 Completed
48 M4-A Rehabilitation of road Kagwad to Maharashtra Border S.F.Chougule, Sangli 2.5 5 1.3 2.66 Jun-2006 Feb-2007 Jun-2007 Completed
49 M4-R Improvement of road from Kamatnur to NH-4 and Improvement of Distressed road from Chikodi to Sankeshwar T.K.Rajan,Mangalore 24.36 6 6.95 6.81 Jun-2006 Mar-2007 Mar-2007 Completed
50 M32-A Improvements of road on Mysore - Manathwadi in Mysore DistM32A(PWD Km 62 to PWD KM 92+500) KNR Constructions, Hyderabad 30.5 5 11.58 13.14 Apr-2007 Dec-2007 Feb-2010 Completed


ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು IBRD(ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ) ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ ದಿ: 21-7-2001 ರಂತೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ ರೂ.2030.27 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವಾದ ರೂ.1635.21 ಕೋಟಿ (US $360.00 Million) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವಾದ ರೂ. 395.06 ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ 55 ಇಎಪಿ 2006, ದಿ:25-11-2006 ರನ್ವಯ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ.2304.49 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 30-06-2006 ರಿಂದ 31-10-2007 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31-10-2007 ರಿಂದ 31-01-2008 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದಿ:31-1-2008 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರೂ. 2389.49 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31-10-2007 ರಿಂದ 31-01-2010 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. SLCC ಮುಂದೆ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿ:31-07-2010 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದಿ:31-03-2011 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ :

ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 2414 ಕಿ.ಮೀ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಉದ್ದ – 2385 ಕಿ.ಮೀ.) ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಂಪಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2385 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 2384 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಶೇಕಡಾ 99.96 ರಷ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನವೆಂಬರ್, 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ :

ವಿವರ ಉನ್ನತಿಕರಣ ಪುನನಿರ್ಮಾನ ಸೇತುವೆ ಬೈ ಪಾಸ್ ಒಟ್ಟು
ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ   10   35   3   2   50
ಮೂಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ-ಗಳಲ್ಲಿ)   885   1514     15   2414
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ-ಗಳಲ್ಲಿ)   885   1485**     15   2385
ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಕೆಲಸಗಳು (ಕಿಮೀ-ಗಳಲ್ಲಿ)   885   1485     14   2384
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಕೆಲಸಗಳು   2   1   3   1   48
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು       1   1   2
ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ-ಗಳಲ್ಲಿ)         1   1

ಸೂಚನೆ:
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ 19 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಂ27 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ (ಪುನರ್ವಸತಿ).
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ 10 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಂ32 ಎ ಪ್ಯಕೇಜ್ನಿಂಿದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ (ಪುನರ್ವಸತಿ).
2 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 1 ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2011 ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ:

ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ :-

ಯೋಜನೆಯು ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರೂ.2389.49 ಕೋಟಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಶೇಕಡ 98.41 ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್, 2010 ರ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಮರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ ವೆಚ್ಚ % ಪ್ರಗತಿ
2,030.27 2,304.49 2389.49 2351.59 98.41 %

ಘಟಕವಾರು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) :

ವೆಚ್ಚದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಮರು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ
ವೆಚ್ಚದ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ (ಜಿ.ಒ, ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ ರಂತೆ ) ಮರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವ ವೆಚ್ಚ (ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ ರ ವರಗೆ)
1 2 3 4 5
 Civil Works  1564.16  2087.11  2147.66  2111.58
 Goods  27.93  18.05  16.90  16.90
 Services  147.39  182.98  208.58  206.76
 Front-end-fee  16.35  16.35  16.35  16.35
 Un-allocated  274.44  -  -  -
ಒಟ್ಟು 2,030.27 2,304.49 2389.49 2351.59

ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವರ್ಷಾವಾರು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ ವರಮಾನ(ಕೋಟಿ) ಪ್ರಾಕೃತಿಕ (ಕಿಮೀ)
2001-02  53.5  --
2002-03  161.23  191
2003-04  231.53  366
2004-05  480.26  510
2005-06  541.35  666
2006-07  524.62  449
2007-08  195.8  132
2008-09  73 .14  40
2009-10  66.90  30
2010-11 Nov  6.91  
Front End fee  16.35  --
ಒಟ್ಟು  2351.59  2384
KSHIP road mapWAP1 : ಮಳವಳ್ಳಿನಿಂದ - ಪಾವಗಡವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 52.4 Km ;ಸಮಯ: 30ತಿಂಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ + 90ತಿಂಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 576 ಕೋಟಿಗಳು ; ವರ್ಷಾಶನ ಮೊತ್ತ(ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ): Rs 1306 ಕೋಟಿ(239 ಕೋಟಿ + 15 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ of Rs 71.15 ಕೋಟಿ)
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಮೈಸೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರೈ.ಲಿ.(ಎಂ/ಎಸ್ ಸದ್ಭಾವ್ - ಜಿ ಕೆ ಸಿ (ಜೆವಿ))
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಂ/ಎಸ್ ಎಲ್ಇಎ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WAP2 : ಮುಧೋಳ್ ನಿಂದ - ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವರಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 107.94 Km ;ಸಮಯ: 24ತಿಂಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ + 96ತಿಂಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 331 ಕೋಟಿಗಳು ; ವರ್ಷಾಶನ ಮೊತ್ತ(ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ): Rs 768 ಕೋಟಿ(136 ಕೋಟಿ + 16 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ of Rs 39.49 ಕೋಟಿ)
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ - ಜಿ ವಿ ಆರ್ (ಜೆವಿ))
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಂ/ಎಸ್ ಆರವೀ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅರ್ಚಿತೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಗಿನೀರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WAEP-3A : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಿಂದ- ಶಿಕಾರಿಪುರ - ಆನಂದ ಪುರ ವರಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 82 Km ;ಸಮಯ: 32 ತಿಂಗಳು
ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 264.73 ಕೋಟಿಗಳು ; ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಂ/ಎಸ್ ರೌಘ್ತೊನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಟ್ರಾ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WAEP-3B : ಶಿಕಾರಿಪುರನಿಂದ - ಅನವಟ್ಟಿ - ಹಾನಗಲ್ ವರಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 71.63 Km ;ಸಮಯ: 29 ತಿಂಗಳು
ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 224.7 ಕೋಟಿಗಳು ; ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಂ/ಎಸ್ ರೌಘ್ತೊನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಟ್ರಾ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WAEP-4 : ಮನಗೋಳಿನಿಂದ - ದೇವಪುರ ವರಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 109.953 Km ;ಸಮಯ: 33 ತಿಂಗಳು
ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 317.05 ಕೋಟಿಗಳು ; ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಸದ್ ಭಾವ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಂ/ಎಸ್ ರೌಘ್ತೊನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಟ್ರಾ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WEP1 : SH-82ನ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬೈಪಾಸ್ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 52.4 Km ;  ಸಮಯ: 30 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಲಾನಕೋ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಇಜಿಐಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WEP2A : SH-2ನ ಹಾವೇರಿ ನಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 31.784 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಡಿ.ಆರ್.ಎನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಇಜಿಐಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WEP2B : SH-1,SH-2ನ ಹಾನಗಲ್ಲ ನಿಂದ ತಡಸ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 43.476 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಡಿ.ಆರ್.ಎನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಇಜಿಐಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WEP3 : SH-34ನ ಧಾರವಾಡ ನಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 36 Km ;  ಸಮಯ: 41 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಆರ್.ವಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಎಲ್- ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಜೆವಿ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಇಜಿಐಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WEP3 : SH-61 & SH-15ನ ತಿನತನಿ ನಿಂದ ಕಲ್ಮಲಾ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 73.8 Km ;  ಸಮಯ: 36 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಇಜಿಐಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
WEP5 : SH-22ನ ಚೌಡ್ಡಪುರನಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 28.63 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ - ಕೆ.ಸಿ.ಎಲ್ ಜೆವಿ
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಇಜಿಐಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP1 : ಮಾಗಡಿನಿಂದ NH-48ನಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆವರೆಗೆ(ತುಮಕೂರು ಹಾಗು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು)
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 68.2 Km ;  ಸಮಯ: 33 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಕೆ.ಎನ್.ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP2 : SH-3ನ ಪಾವಗಡನಿಂದ ಎ.ಪಿ ಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 23.205 Km ;  ಸಮಯ: 18 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಜಿ.ವಿ.ಆರ್ - ಆರ್.ಎಮ್.ಎನ್ (ಜೆವಿ)
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP-3A : SH-84ನ ಗುಬ್ಬಿನಿಂದ ಬೀರಗೊನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ (ಯೆಡಿಯೂರು ಬಳಿ)
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 49.03 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 122.38 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಡಿ.ಆರ್.ಎನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-30
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP-3B : SH-84ನ ಬೀರಗೊನಹಳ್ಳಿನಿಂದ(ಯೆಡಿಯೂರು ಬಳಿ) ಮಂಡ್ಯವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 59.09 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 198.27 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಡಿ.ಪಿ ಜೈನ & ಕೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP4 : NH-13ನ ಜಗಳೂರುನಿಂದ NH-13ವರೆಗೆ ಮತ್ತು SH-19 ಕೆಶಿಪ್ ನಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರುವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 14.38 Km ;  ಸಮಯ: 15 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಜಿ.ವಿ.ಆರ್ - ಆರ್.ಎಮ್.ಎನ್ (ಜೆವಿ)
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP5 : SH-1ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿನಿಂದ ಕಾರ್ಕಳವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 27.8 Km ;  ಸಮಯ: 18 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP-6A : SH-76ನ ದಾವಣಗೆರೆನಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 53.65 Km ;  ಸಮಯ:
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ:
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ:
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP-6B : SH-76ನ ಚನ್ನಗಿರಿನಿಂದ ಬೀರೂರು ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 51.98 Km ;  ಸಮಯ:
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ:
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ:
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP7 : SH-45ನ ಶೆಳವಾಡಿನಿಂದ ಮುಂಡರಗಿ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 63.44 Km ;  ಸಮಯ: 33 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಕೆ.ಎನ್.ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP8 : SH-29ನ ಮುದ್ಗಲ್ ನಿಂದ ಗಂಗಾವತಿವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 74.2 Km ;  ಸಮಯ: 36 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 98.22 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಕೆ.ಎನ್.ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP-9A : ಸವದತ್ತಿ ನಿಂದ ಹಲಗತ್ತಿ ಜಂಕ್ಷನ್(ರಾಮದುರ್ಗ)ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 42.065 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 138.24 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಡಿ.ಪಿ ಜೈನ & ಕೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP-9B : ಹಲಗತ್ತಿ ಜಂಕ್ಷನ್(ರಾಮದುರ್ಗ)ನಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ಬೈಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 45 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 146.04 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು:
AEP-9C : ಬಾದಾಮಿ ಬೈಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ -ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು - ಕಮಟಗಿ ವರೆಗೆ
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ: 43.13 Km ;  ಸಮಯ: 21 ತಿಂಗಳು
ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ: ರೂ 110.89 ಕೋಟಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ: ಎಂ/ಎಸ್ ಅಶೋಕ ಬಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ನಿರ್ಮಾಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರು: ಎಸ್ಎಮ್ಇಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು: