ಡೈರೆಕ್ಟರಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ .323, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22253414, 22253424
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : chiefminister@karnataka.gov.in
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 244-245, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22034439/span>
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: ccpatilminister@gmail.com
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ,
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 335, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : prs.pwd@karnataka.gov.in
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಡಾ. ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ. ಇ. ಎಸ್.,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 334, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : secytech-pwd@karnataka.gov.in

ಕ ರಾ ಹೆ ಅಯೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಡಾ. ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್, ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ.,
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22230510 Ext:201
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : cpo.kship2018@gmail.com
ಕೆ. ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22226262 Ext: 202
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : pdkship@gmail.com/ piukship@gmail.com
ರಫೀ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್.
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22133562/ 080-22126758/59/61 Ext:204
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: caokship@gmail.com
ವಿ.ಡಿ.ನಿಶ್ಚಿತ್
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಣಕಾಸು (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-22126758/59/61 Ext:209
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipjca@gmail.com
ರಫೀ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್.
ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
22126758/59/61 Ext:241
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipdc@gmail.com
ವಿ.ಡಿ.ನಿಶ್ಚಿತ್
ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22117301 Ext:209
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipjca@gmail.com
ಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:221
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: asknarayana@yahoo.com
ಕೆ. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್
ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:224
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:askchandramohan@gmail.com
ಹೆಚ್ ರವಿಶಂಕರ್
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 205
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se1kship@gmail.com
ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126029 Ext: 206
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se2kship3@gmail.com
ಮೋಹನ್ ಪಿ.ಎಸ್
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -3(ಪ್ರಭಾರ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 210
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se3kship2018@gmail.com
ನಾರಾಯಣ
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು - ೧(ಭೂಸ್ವಾ) (ಪ್ರಭಾರ),
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbangdiv@gmail.com
ಲಲಿತಾ ಎನ್ ಮುಡ್ನಾಲ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ) (ಐ/ಸಿ), ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಲ್ಲಡ ಕಟ್ಟಡ,,
ಸಂಖ್ಯೆ 4855/56, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ
1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹತ್ತಿರ
ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ-590 001.
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbgm@rediffmail.com
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಟಿ,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 211
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:adkship2016@gmail.com
ಎಸ್ ಮೋಹನ್
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್(ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 208
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:smohankship@gmail.com
ಮಾಲತೇಶ್ ಎಸ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext 217
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:eepiukship3@gmail.com
ಜಿ.ಎಸ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಕುಮಾರ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್-1 (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 222
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:gsskumar15@gmail.com
ಮೋಹನ್.ಹೆಚ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್-2 (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 212
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:hmohan1960@gmail.com
ಎಂ. ಕೆ ಹರೀಶ್ ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1(ಪ್ರಭಾರ),
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext 212
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:aee3kship@gmail.com
ಎಚ್. ಡಿ. ರಾಜೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 213
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:aee1kship@gmail.com
ಎಂ. ಕೆ ಹರೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್-3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext 212
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:aee3kship@gmail.com
ಎಂ. ಕೆ ಹರೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್-4(ಪ್ರಭಾರ),
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext 212
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:aee3kship@gmail.com
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ -1,2,4,5 ಮತ್ತು8
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಎಂ. ಇಂದ್ರಾಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:228
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:ae3kship@gmail.com
ಬಿ. ಎನ್. ಮಾನಸ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 6
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:231
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:ae6kship@gmail.com
ಜಿ.ಆರ್. ರಂಜನಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 7
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:228
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:ae7kship3@gmail.com
ಎನ್. ಸುಜಾತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 9
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:228
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:ae9kship@gmail.com
ಬಿಂದು ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಇ ಏ ಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22034862
ಸ್ನೇಹಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:231
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:snehakship@gmail.com
ಶಶಿಕಿರಣ್ ಕೆ. ಡಿ
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:233
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:divatekship@gmail.com
ಛಾಯಾ ಎಸ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:231
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:taskmanagerkship@gmail.com
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:228
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:yashaswinikship@gmail.com
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - ಪರಿಸರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:228

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಉಪವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ಸೈಯದ್ ಜಾವೆದ್
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ – ಬೆಂಗಳೂರು
ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ, ಸಂ:ಎಫ್-149, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ,
ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560091
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshiptumkur@gmail.com
ಕೆ.ಜೆ. ಶಿವಣ್ಣ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ –(ಪ್ರಭಾರ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ, ಸಂ:ಎಫ್-149, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiptumkur@gmail.com
ಶಂಕರ್ ಸಿ.ಪಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಸಂ:252/ಎ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದುರು, ಎನ್.ಇ.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiphkote@gmail.com
ಎಸ್. ಪಿ. ರಾಜು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ-571440
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipmysore@gmail.com
ಎಚ್.ಎಸ್ ಆನಂದ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಬಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಶರಾವತಿ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-255042
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipshmg@gmail.com
ವಾಸುದೇವ ಎಚ್.ಎಂ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ)
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ .v
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipshmg@gmail.com
ಶ್ರೀಧರ್ ಶೇಪೂರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು
ಚೋಳಮುರುಡೇಶ್ವರ ನಗರ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು -581115
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiphngl@gmail.com
ಕೆ.ಜೆ. ಶಿವಣ್ಣ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್)
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ವಸತಿ ಗೃಹ, ಸಂ:3, ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-571426
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :shivannakj1962@gmail.com
ಎಂ.ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗೋಕಾಕ
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ,
ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಗೋಕಾಕ -. 591307, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08332-227665
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipgokak@rediffmail.com
ಶ್ರೀ ಶೈಲಾ ಹೊನ್ನಕೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗದಗ
ಕೇರಾಫ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಜೂರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ.ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ-44, ಹುಡ್ಕೋ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗ,
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipdwd@rediffmail.comv
ಚನ್ನಕೇಶವ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
ಹಳೆಯ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-571426
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipraichur@gmail.com
ವಾಮನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಪ್ರಭಾರ)
ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್,
ಸಂ:ಎಫ್-149, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್ ನಗರ, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:monitoringcellkshipbengaluru@gmail.com
ನಾರಾಯಣ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbangdiv@gmail.com