ಡೈರೆಕ್ಟರಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ .323, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22253414, 22253424
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : chiefminister@karnataka.gov.in
ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 330 ಎ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22258489, 080-22381807
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : pwd.min@gmail.com
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ,
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 335, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : prs.pwd@karnataka.gov.in
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಡಾ. ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ. ಇ. ಎಸ್.,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 334, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : secytech-pwd@karnataka.gov.in


ಕ ರಾ ಹೆ ಅಯೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಮಜಾರ್ ಜಾವೀದ್, ಬಿ. ಟೆಕ್., ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22230510
080-30641500
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : cpo.kship2018@gmail.com
ಕೆ. ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22226262
Ext: 202
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : piukship@gmail.com / pdkship@gmail.com
 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಜೋಶಿ
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22133562/ 080-22126758/59/61
Ext:207
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: caokship@gmail.com
 
ವಿ.ಡಿ.ನಿಸ್ಚಿತ್
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಣಕಾಸು (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-22126758/59/61
Ext:205
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se1kship@gmail.com
 
ಲೋಕನಾಥ್ ಆರ್
ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ(ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ)
22126758/59/61
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipdc@gmail.com
 
ವಿ.ಡಿ.ನಿಸ್ಚಿತ್
ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22117301 Ext:209
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipjca@gmail.com
 
ಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:221
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: asknarayana@yahoo.com
 
ಕೆ. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್
ಖಾತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:224
 
ಎಚ್ ರವಿಶಂಕರ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 205
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se1kship@gmail.com
 
ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126029 Ext: 206
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se2kship@gmail.com
 
ಮೋಹನ್ ಪಿ.ಎಸ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -3(ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 205
 
ಪಿ.ಎಂ.ನಂದಿನಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ (ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್)
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು - ೧(ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ) (ಐ/ಸಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಜೆ.ಎಸ್.ಟವರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ,
ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು--560 004
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbangdiv@gmail.com
 
ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು -೨ (ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಜೆ.ಎಸ್.ಟವರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ,
ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560 004
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: accentralpiu@gmail.com
 
ಲಲಿತಾ ಎನ್ ಮುಡ್ನಾಲ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ) (ಐ/ಸಿ), ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಲ್ಲಡ ಕಟ್ಟಡ,,
ಸಂಖ್ಯೆ 4855/56, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ
1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹತ್ತಿರ
ಸದಾಶಿವ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ-590 001.
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbgm@rediffmail.com
 
ಇ ಮಲ್ಲಾಪ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 212
 
ಎಸ್ ಮೋಹನ್ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 208
 
ಜಿ.ಸ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಕುಮಾರ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್-1 (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 208
 
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ ಎಂ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext 215
 
ಮೋಹನ್.ಹೆಚ್
ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್-2 (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 213
 
ಎಚ್. ಡಿ. ರಾಜೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 232
 
ಎಂ. ಕೆ ಹರೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext 212
 
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 212
 
ಕೆ. ಪುಷ್ಪಾಲತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
 
ಎಸ್. ಎಂ. ಮೋಹಿತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:233
 
ಎಂ. ಇಂದ್ರಾಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
 
ಬಿ. ಎನ್. ಮಾನಸ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 6
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
 
ಜಿ.ಆರ್. ರಂಜನಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 7
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
 
ರಘುನಾಥ್ ವಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 8
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
 
ಎನ್. ಸುಜಾತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 9
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
 
ಬಿಂದು ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಇ ಏ ಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22034862
 
ಸಂಜನಾ ಜೈನ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 5
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
 
ಛಾಯಾ ಎಸ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
 
ಪೂಜಾ ಆರ್ .ವಿ
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - ಪರಿಸರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
 
ಶಶಿಕಿರಣ್ ಕೆ. ಡಿ
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
 
ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
 
ಕ ರಾ ಹೆ ಅಯೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಉಪವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ಜಗದೀಶ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ತುಮಕೂರು
ನಂ.2565, ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಿಲಯ, ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೆ,
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ , ಸಿರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು - 572106
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-2212313
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshiptumkur@gmail.com
ನಟರಾಜ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ತುಮಕೂರು
ನಂ.2565, ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಿಲಯ,
ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೆ,
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ , ಸಿರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು - 572106
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-2212313
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiptumkur@gmail.com
ಜಿ. ಪಿ. ಪುರುಷೋಥಮ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಹೊಸಕೋಟೆ
ನಂ. 7, ಎಚ್.ಐ.ಜಿ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ,
ಹೊಸಕೋಟೆ-562114. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-26717132
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiphkote@gmail.com
ಜಿ. ಎಲ್. ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಮದ್ದೂರು
ಗೌರಿಶಂಕರ ನಿಲಯ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಲೀಲಾವತಿ ಲೇಔಟ್,
ಮದ್ದೂರ್ -571428. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9481546294
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipmaddur@gmail.com
ಎಸ್. ಬಿ. ರಾಜು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಮೈಸೂರು
ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್,
ನಂ.1254, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2 ನೇ ಹಂತ,ಮೈಸೂರು.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480476908
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipmysore@gmail.com
ಎಚ್.ಎಸ್ ಆನಂದ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಬಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಶರಾವತಿ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-255042
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipshmg@gmail.com
ವಾಸುದೇವ ಎಚ್.ಎಂ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ)- ಶಿಕಾರಿಪುರ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ .
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448160630
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipshmg@gmail.com
ಶ್ರೀ ಶೈಲಾ ಹೊನ್ನಕೇರಿ/span>
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಹಾನಗಲ್
ಎ .ಪಿ .ಎಮ್.ಸಿ ಕಂಪೌಂಡ್
ಹಾನಗಲ್ಲ-581104, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9844536598
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiphngl@gmail.com
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಲ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ) - ದಾವಣಗೆರೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 1229, ಕೆ ಒ ಸಂಖ್ಯೆ 207, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ತಾರಾಲಬಾಳು ನಗರ, ವಿದ್ಯಾ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ- 577001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08419-262736/261139
ಎನ್.ಆರ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬೆಳಗಾವಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹವನ್ನವರ್ ಕಟ್ಟಡ,,
ನಂ.170, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಳಗಾವಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0831-2461098
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipbgm@rediffmail.com
ಎಸ್. ಸಿ. ನಾಯಕ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬೆಳಗಾವಿ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹವನ್ನವರ್ ಕಟ್ಟಡ,,
ನಂ.170, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ,ಬೆಳಗಾವಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0831-2461098
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipbgm@rediffmail.com
ಎಂ.ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಗೋಕಾಕ
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ,
ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಗೋಕಾಕ -. 591307, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08332-227665
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipgokak@rediffmail.com
ಶ್ರೀ ಶೈಲಾ ಹೊನ್ನಕೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಧಾರವಾಡ
ರಾಜ್ದೀಪ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
  ಸಾಧನ್ ಕೆರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ - 580 001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0836-2446484
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipdwd@rediffmail.com
ಎಂ. ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ/span>
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ) - ರಾಯಚೂರು
ಮನೆ ನಂ.1-11-239 (ಹೊಸ) ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ,
ರಾಯಚೂರು. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-221721
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipraichur@gmail.com
ಹೇಮ್ ರಾಜ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ
ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ, ಐ ಬಿ ಕಂಪೌಂಡ್
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ,ಬಿಜಾಪುರ ಜೆಲ್ಲೆ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಪಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಶೀಲಾ ರೆಡ್ಡಿ/span>
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಕಲಬುರಗಿ
ನಂ.16, ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ,
ಕಲಬುರಗಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08472-249462
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipraichur@gmail.com
ಸೈಯದ್ ಕಮಲ್ ಉದ್ದೀನ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ದೇವದುರ್ಗ
ನಂ.7-1-79-237, ಜಾಹೀರುದ್ದೀನ್ ಪಾಷಾ ದರ್ಗಾ ,
ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ, ದೇವದುರ್ಗ-584 111.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08538-221722
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipraichur@gmail.com