ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹೆಸರು ಅವಧಿ ಫೋಟೋ
ರಿಂದ ವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಕೆ. ಇ.ಎಸ್. 08-Aug-2023 ಪ್ರಸ್ತುತ  
ಶ‍್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ .ಕೆ. ಇ.ಎಸ್. (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ) 31-May-2023 08-Aug-2023  
ಡಾ. ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. 31-Jan-2022  31-May-2023  
ಮಜಾರ್ ಜಾವೀದ್, ಬಿ. ಟೆಕ್., ಕೆ.ಇ.ಎಸ್., 23-Jul-2021 31-01-2022  
ಬಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ.ಇ.,ಎಫ್ಐಇ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್., 28-Dec-2020 22-Jul-2021  
ಡಾ. ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್., 26-Aug-2019 28-Dec-2020  
ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ , ಐ.ಎ.ಎಸ್ 11-Jun-2018 26-Aug-2019  
ಮಣಿವಣ್ಣನ್ .ಪಿ , ಐ.ಎ.ಎಸ್., 07-May-2018 11-Jun-2018  
ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್., I/c 29-Jan-2018 07-May-2018  
ಮಣಿವಣ್ಣನ್ .ಪಿ , ಐ.ಎ.ಎಸ್., 05-Jul-2013 29-Jan-2018
ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್., 03-Dec-2012 05-Jul-2013  
ಬಿ.ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್., 19-Apr-2010 03-Dec-2012  
ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್., I/c 05-Nov-2009 19-Apr-2010  
ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್., 10-Jul-2009 05-Nov-2009  
ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಖರೋಳ . ಐ.ಎ.ಎಸ್., 09-Jun-2009 09-Jul-2009  
ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ . ಐ.ಎ.ಎಸ್., 11-May-2009 09-Jun-2009  
ಅರವಿಂದ್ ಜಾಧವ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್., 11-Aug-2008 02-May-2009  
ಬಿ ಬಸವರಾಜ್ . ಐ.ಎ.ಎಸ್., 02-Aug-2008 11-Aug-2008  
ಅರವಿಂದ್ ಜಿ ರಿಸ್ಬುದ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್., 10-Jun-2008 02-Aug-2008  
ಬಿ.ಪಿ. ಕನಿರಾಮ್ . ಐ.ಎ.ಎಸ್., 09-Jan-2008 10-Jun-2008  
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣೆ ಗೌಡ . ಐ.ಎ.ಎಸ್., 15-Sep-2006 09-Jan-2008  
ರಮೇಶ್ ಬಿಂಧು ರಾವ್ ಜ಼ಾಲ್ಕಿ. ಐ.ಎ.ಎಸ್., 05-Jul-2006 15-Sep-2006  
ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪ್ರಸಾದ. ಐ.ಎ.ಎಸ್., 21-Apr-2003 05-Jul-2006  
ಪರಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆ. ಐ.ಎ.ಎಸ್., 06-Feb-2003 21-Apr-2003  
ಎಂ ಅರ್ ಕಾಂಬ್ಲೆ. ಐ.ಎ.ಎಸ್., 31-Dec-2002 06-Feb-2003  
ಎಲ್ ವಿ ನಾಗರಾಜನ್., ಐ.ಎ.ಎಸ್., 21-Jul-2000 31-Dec-2002  
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 29-Mar-2024 16:20