ಕೆಶಿಪ್ ಕಚೇರಿಗಳು

ಸೂಚನೆ : ಕೆಶಿಪ್ ಕಛೇರಿಗಳ ವಿಳಾಸ ನೋಡಲು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಐ ಯು, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅನ್ನೆಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ,
ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಕರೆ ಮಾಡಿ 24x7 ಗಂಟೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ: 080-23205995
ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲು : piukship@gmail.com / pdkship@gmail.comಕೆ ಶಿಪ್ ಕಚೇರಿಗಳು

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಐ ಯು, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅನ್ನೆಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ,
ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 24/7 : 080-23205995
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9482079947 / 7204900000
ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲು : piukship@gmail.com / pdkship@gmail.com

 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಳಾಸಗಳು

1. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಮನೆ ನಂ.1-11-239 (ಹೊಸ) ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ,
ರಾಯಚೂರು.
2. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ.2565, ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಿಲಯ, ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೆ,
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ , ಸಿರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು - 572106
3. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹವನ್ನವರ್ ಕಟ್ಟಡ,,
ನಂ.170, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾವಿ
4. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಬಾಲರಾಜ್ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿಳಾಸಗಳು (ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)

 

1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ.2565, ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಿಲಯ,
ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೆ,
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ , ಸಿರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು - 572106
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ. 7, ಎಚ್.ಐ.ಜಿ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ,
ಹೊಸಕೋಟೆ-562114.
3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ.16, ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ,
ಗುಲ್ಬರ್ಗ.
4.ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಪ್ರಸನ್ನಗಂಗಾ, 1 ನೇ ಮೇನ್, 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಾರಾಯಣಪುರ,
ಧಾರವಾಡ.
5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
C/o ಅಶೋಕ ಬಸವರಾಜ್ಅಪ್ಪಾ ಕಲಾಲ್,
ಟಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್,
ಹಾನಗಲ್ಲ -581104, ಹಾವೇರಿ ಜೆಲ್ಲೆ .
6. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹವನ್ನವರ್ ಕಟ್ಟಡ,
ನಂ.170, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ,
ಬೆಳಗಾವಿ
7. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ,
ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಗರ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಗೋಕಾಕ -. 591307, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
8. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಮನೆ ನಂ.1-5-155/3, 1 ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ,
ರಾಯಚೂರು.
9. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಶಂಕರ ನಿಲಯ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಲೀಲಾವತಿ ಲೇಔಟ್,
ಮದ್ದೂರ್ -571428.
10. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ದೇವದುರ್ಗ .
11. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ,
ಶಿಕಾರಿಪುರ .
12. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್,
ನಂ.1254, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.
13. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
1918/52, ಎಸ್.ಪಿ. ಮುಂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ,
1 ನೇ ಮಹಡಿ,ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ ,
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ , ಬಿಜಾಪುರ ಜೆಲ್ಲೆ.

 

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (LAQ) ವಿಳಾಸಗಳು

 

1. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (LAQ),
ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಜೆ.ಎಸ್.ಟವರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ,
ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು--560 004

2. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (LAQ), ಉಪವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಲ್ಲಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿಟಿಎಸ್ ಸಂ 4855/56, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590 019

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಮನೆ ನಂ.1-11-239 (ಹೊಸ) ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ,
ರಾಯಚೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಮನೆ ನಂ.1-5-155/3, 1 ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ,
ರಾಯಚೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ದೇವದುರ್ಗ .
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ.2565, ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಿಲಯ, ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೆ,
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ , ಸಿರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು - 572106
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ.2565, ಶ್ರೀ ರಂಗ ನಿಲಯ, ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದೆ,
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ , ಸಿರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು - 572106
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹವನ್ನವರ್ ಕಟ್ಟಡ,,
ನಂ.170, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾವಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹವನ್ನವರ್ ಕಟ್ಟಡ,,
ನಂ.170, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಳಗಾವಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ. 207, ಶಿವಶಾರದಾ ನಿಲಯ,
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್,
ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕಾಕ್.
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (LAQ), ಉಪವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಲ್ಲಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿಟಿಎಸ್ ಸಂ 4855/56, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590 019
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಬಾಲರಾಜ್ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ,
ಶಿಕಾರಿಪುರ .
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ. 7, ಎಚ್.ಐ.ಜಿ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ,
ಹೊಸಕೋಟೆ-562114.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ.16, ಪಿ ಡಬ್ಲು ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ,
ಗುಲ್ಬರ್ಗ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಪ್ರಸನ್ನಗಂಗಾ, 1 ನೇ ಮೇನ್, 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಾರಾಯಣಪುರ,
ಧಾರವಾಡ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
C/o ಅಶೋಕ ಬಸವರಾಜ್ಅಪ್ಪಾ ಕಲಾಲ್,
ಟಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್,
ಹಾನಗಲ್ಲ -581104, ಹಾವೇರಿ ಜೆಲ್ಲೆ .
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಗೌರಿಶಂಕರ ನಿಲಯ, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಲೀಲಾವತಿ ಲೇಔಟ್,
ಮದ್ದೂರ್ -571428.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್,
ನಂ.1254, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
1918/52, ಎಸ್.ಪಿ. ಮುಂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ,
1 ನೇ ಮಹಡಿ,ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ ,
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ , ಬಿಜಾಪುರ ಜೆಲ್ಲೆ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ,
ನಂ.1229, K.O.ನಂ. 207
1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ತರಳಬಾಳು ನಗರ,ವಿಧ್ಯಾ ನಗರ , ದಾವಣಗೆರೆ--577001
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಐ ಯು, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅನ್ನೆಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ,
ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (LAQ),
ಉಪವಿಭಾಗ,
ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಜೆ.ಎಸ್.ಟವರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ,
ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು--560 004
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbangdiv@gmail.com