ಹಿಂದಕ್ಕೆ

ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ ವಿಭಾಗ

PIU LAQ
ಸೂಚನೆ : ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ
ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, PWP & IWTD
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : prs-pwd@karnataka.gov.in
ಎಸ್. ಬಿ. ಸಿದ್ದಗಂಗಪ್ಪ, ಕೆ. ಇ. ಎಸ್.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, PWP & IWTD
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :
ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ. ಇ. ಎಸ್.
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9448456789
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22230510
080-30641500
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : cpo.kship2018@gmail.com
ಬಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ ಬಾಬು, ಬಿ.ಇ., ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಫ್.ಐ.ಇ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22226262
Ext: 202
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : pdkship@gmail.com / piukship@gmail.com
ಎಚ್ ರವಿಶಂಕರ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - I
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 205
ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - II
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126029
Ext: 206
ಮೋಹನ್ ಪಿ.ಎಸ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - III (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 206
ಮೋಹನ್ ಪಿ.ಎಸ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext 215
ಮೋಹನ್ ಹೆಚ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಎಚ್. ಡಿ. ರಾಜೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಟಿ.ಎ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್-3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 4
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448825178
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 212
-
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 5 (ಖಾಲಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-22126758/59/61
Ext: 211
ಕೆ. ಪುಷ್ಪಾಲತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಎಸ್. ಎಂ. ಮೋಹಿತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:233
ಎಂ. ಇಂದ್ರಾಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:220
ಬಿ. ಎನ್. ಮಾನಸ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 6
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಜಿ.ಆರ್. ರಂಜನಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 7
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ರಘುನಾಥ್ ವಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 8
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:
ಎನ್. ಸುಜಾತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 9
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಬಿ.ಎ. ಬೋಪರ್ದಿಕರ್ (ಬೃಂದಾ)
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 10
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 11
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಶಶಿಕೀರನ್ ಡಿವೈಟ್. ಕೆ
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 15
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಜಿ.
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಪೂಜಾ ಆರ್ ವಿ
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - ಪರಿಸರ(ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 13
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಎಚ್.ಎಸ್ ಆನಂದ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-255042
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipshmg@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-255042
ವಾಸುದೇವ ಎಚ್.ಎಂ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ)- ಶಿಕಾರಿಪುರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448160630
ಶ್ರೀ ಶೈಲಾ ಹೊನ್ನಕೇರಿ/span>
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಹಾನಗಲ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9844536598
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಲ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ)- ದಾವಣಗೆರೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08419-262736/261139
ಶ್ರೀ ಶೈಲಾ ಹೊನ್ನಕೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಧಾರವಾಡ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0836-2446484
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : :aeekshipdwd@rediffmail.com
ಜಗದೀಶ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ತುಮಕೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-2212313
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshiptumkur@gmail.com
ನಟರಾಜ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ತುಮಕೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-2212313
ಎಸ್. ಬಿ. ರಾಜು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಮೈಸೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480476908
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipmysore@gmail.com
ಜಿ. ಎಲ್. ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಮದ್ದೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9481546294
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipmaddur@gmail.com
ಜಿ. ಪಿ. ಪುರುಷೋಥಮ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಹೊಸಕೋಟೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-26717132
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiphkote@gmail.com
ಎನ್.ಆರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬೆಳಗಾವಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0831-2461098
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipbgm@rediffmail.com
ಎಸ್. ಸಿ. ನಾಯಕ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬೆಳಗಾವಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0831-2461098
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipbgm@rediffmail.com
ಎಂ.ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಗೋಕಾಕ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08332-227665
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipgokak@rediffmail.com
ಎಂ. ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ರಾಯಚೂರು (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-221721
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipraichur@gmail.com
ಪಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಶೀಲಾ ರೆಡ್ಡಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಕಲಬುರಗಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08472-249462
ಸೈಯದ್ ಕಮಲ್ ಉದ್ದೀನ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ದೇವದುರ್ಗ
ಹೇಮ್ ರಾಜ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08350-280918
ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿಂದು
ಅರಣ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext : 219
ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿಂದು
ರೇಂಜ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext : 219
ಕೆ.ಎನ್ ಗೀತಾ
ಉಪ-ರೇಂಜ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext : 219
ವಿ.ಡಿ.ನಿಸ್ಚಿತ್
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext:203. (F) 22230714
ವಿ.ಡಿ.ನಿಸ್ಚಿತ್
ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22133562/22126758/59/61 Ext:207
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipjca@gmail.com
 
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಕೆ.ಚಂದ್ರಮೋಹನ್
ಖಾತೆಗಳ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9663316002
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 224
ಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ
ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 221
ಎಂ ಪ್ರೇಮ
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಭಾರತಿ
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ನಾರಾಯಣ
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ರಮೇಶ್ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಶ್ರೀಧರ್ ಜಿ
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ನಾಗವೇಣಿ
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರೇಟರ್-1 (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಸುನಿತಾ
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರೇಟರ್-2 (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22133562/22126758/59/61
Ext:207

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 211
ಇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆರ್ & ಆರ್)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844176005
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 216
ಇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆರ್ & ಆರ್) (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844176005
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 216
ಪಿ.ಆರ್.ರಾಮು
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 211

ಎಫ್ ಡಿ ಎ-1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61

ಎಫ್ ಡಿ ಎ-2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಕರುಣಾ ಎಲ್ ಸಕರೇ
ಎಫ್ ಡಿ ಎ-3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ರಾಧಾ ಎಚ್.ಎಂ
ಎಫ್ ಡಿ ಎ-4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಎಚ್.ಆರ್. ರೇಖಾ
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ತ್ಯಾಗರಾಜ
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ತರುಣ್
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಕುಮಾರ್ ಜಿ
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಪ್ರಮೋದ್
ಎಸ್ ಡಿ ಓ-1 (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:216

ಎಸ್ ಡಿ ಓ-2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:216
ಎಲ್. ಎಚ್. ಸುಜಾತಾ
ಸ್ಟೆನೋ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:216
ಎಸ್ ಮೋಹನ್ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 208
ಕೆ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ(ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22133562
22126758/59/61 Ext:207
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipdc@gmail.com
ಶಿಲಾಜಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎ ಎಂ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು - ೧(ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbangdiv@gmail.com
ಶಿಲಾಜಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎ ಎಂ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು -೨ (ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: accentralpiu@gmail.com
ಎಂ.ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ), ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbgm@rediffmail.com
ಎಸ್ ಡಿ ಓ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಆರ್ ಐ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,

ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ