ಸುಸ್ವಾಗತ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

2 3 4 5 6 7

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು

Chief Minister, GoK
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು

Chief Minister, GoK
ಡಾ. ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ
24x7 ಗಂಟೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ : 080-23205995
ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9482079947
ಸ್ಕೈಪ್ ಐಡಿ: Kshipprc
ವಾಟ್ಸಆಪ್: 9482079947
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipprc@vindhyainfo.com

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮ್ಯಾಪ್

ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: 00235275
SSL Certificate